TBSL2018 ประมวลภาพ โมโน ทิวไผ่งาม โมโน แวมไพร์

ประมวลภาพ : โมโน ทิวไผ่งาม เบียดชนะ โมโน แวมไพร์ 86-80 ในศึก TBSL2018

Home / NEWS / ประมวลภาพ : โมโน ทิวไผ่งาม เบียดชนะ โมโน แวมไพร์ 86-80 ในศึก TBSL2018

ประมวลภาพ : โมโน ทิวไผ่งาม เบียดชนะ โมโน แวมไพร์ 86-80 ในศึก GSB Thailand Basketball Super League 2018 คู่ที่สาม เรกที่2 ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 17.30 ณ สนาม Stadium29