ย้อนหลัง Mono Vampire (THA) VS T-Rex (THA) : GSB TBSL 2018 (18 Feb 2018)

Mono Vampire (THA) VS  T-Rex (THA)  : GSB TBSL 2018 (18 Feb 2018)