ไฮไลท์ Brickmann หนุ่มน้อยอัจฉริยะแห่ง Mono Vampire

Home / Clip Basketball, TBSL / ไฮไลท์ Brickmann หนุ่มน้อยอัจฉริยะแห่ง Mono Vampire

รวดเร็วดุจสายฟ้า ดวงตาเหมือนมีเรดาห์นำทาง แม่นเหมือนจับวาง…ทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวพ่อหนุ่มน้อย Brickmann แห่งทีม Mono Vampire